HİA’ ya göre 2010 yılında işveren olarak çalışanların payı %5,3 oldu

HİA’ ya göre 2010 yılında işveren olarak çalışanların payı %5,3 oldu
Facebook Twitter Google Pinterest
Girişimcilik, 2010 Girişimcilik istatistikleri yayımlandı

Yeni ürünler, süreçler, pazarların tespit edilmesi ve kullanılması sonucunda ekonomik faaliyetlerin büyümesi veya yaratılması vasıtası ile yeni değerlerin oluşturulması, girişimcilik faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Girişimciliği özendirmek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde iş kurma kabiliyetine sahip girişimcilere duyulan ihtiyaca dikkat çekmek, girişimciliğin yenilikçilik – yaratıcılık performansını daha çok öne çıkararak bu sürece katkıda bulunmak amacıyla, Girişimcilik Haftası kutlanmaktadır. 
Mart ayının ilk haftasında kutlanan Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA), İş Kayıtları, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ), 2007 - 2010 yılları girişimciliğe ilişkin değişkenleri yayımlandı.

HİA’ ya göre 2010 yılında işveren olarak çalışanların payı %5,3 oldu

Toplam işveren olarak çalışanlar içinde kadının payı %6,9, erkeğin payı ise %93,1 oldu.

Yaş gruplarına göre işveren olarak çalışanlara bakıldığında, tarım sektöründe 40-44 yaş grubundaki istihdam %13,7, tarım dışında da %17,5 olduğu görüldü.

Eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde tarım sektöründe işveren olarak çalışanların %60’nın ilkokul, %10,5’ nin ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunu olduğu, tarım dışı sektörde ise ilkokul mezunu oranının %36,5, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranın da %16 olduğu görüldü. Ayrıca tarım dışı sektörde çalışanların %14,7’ sinin genel lise, %21’nin yüksek okul mezunu olduğu belirlendi.


Cinsiyete Göre İşveren Olarak Çalışanların Dağılımı, 2010İş kayıtlarındaki işveren girişimlerin 2010 yılında doğum oranı %12,2 oldu

Aynı oran 2009 yılında %15,9 iken 2008 yılında %18,7 olarak gözlemlendi. 2010 yılında yeni doğan işveren girişimlerin %77,8’i ferdi mülkiyet iken, %17,5’i limited şirketten oluşmaktadır. 2009 yılında yeni doğan işveren girişimlerin %69,7’si ferdi mülkiyet iken, %24,3’ünü limited şirketler oluşturmaktadır.

İş kayıtlarındaki işveren girişimlerin 2009 yılında ölüm oranı %24,8 oldu

Bu oran 2008 yılında %12,9 iken 2007 yılında %11,1 olarak gözlemlenmiştir. Ölen girişimlerin hukuki durumları yıllar bazında incelendiğinde, girişimlerin büyük bir çoğunluğunu ferdi mülkiyet ve limited şirketler oluşturmaktadır. 2009 yılında ölen işveren girişimlerin %93,8’i ferdi mülkiyet iken, %2,6’sı limited şirketten oluşmaktadır. 2008 yılında ölen işveren girişimlerin %82,7’si ferdi mülkiyet iken, %9,7’sini limited şirketler oluşturmaktadır.

İş kayıtlarındaki 2008 yılında yeni doğan işveren girişimlerin %32,8’i 2011 yılında hayatta kaldı

Aynı oran 2009 yılı için %39,3 olarak gerçekleşirken, 2010 yılında %26,9 olmuştur. Hayatta kalan girişimlerin büyük bir çoğunluğunu ferdi mülkiyet ve limited şirketler oluşturmaktadır. 2008 yılında yeni doğan ve 2011 yılında hayatta kalan işveren girişimlerin %41,6’sı gerçek kişilerden, %49,3’ü limited şirketlerden oluşmaktadır. 

İş kayıtlarında 2010 yılında yeni doğan işveren girişimlerin istihdam yaratma oranı %2,5’ti

Bu oran 2008 yılı için %10,7 iken 2009 yılında %6,7 olarak gözlenmiştir. Hukuki durumlarına göre 2010 yılında ferdi mülkiyet olan girişimlerin payı %49,3, limited şirket olan girişimlerin payı ise %28,9 olarak hesaplanmıştır. 

İş kayıtlarında 2009 yılında ölen işveren girişimlerin istihdam kaybındaki oranı %7’ idi 

Bu oran 2008 yılında %7 ve 2007 yılında %7 oldu. Hukuki durumlarına göre bakıldığında ise 2009 yılında istihdam kaybının %61,1’i ferdi mülkiyetlerin ölümünden, %17,6’sı limited şirketlerin ölümünden kaynaklanmaktadır. 

İş kayıtlarında 2008 yılında yeni doğan ve 2011 yılında hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamdaki oranı %42,3’tü

Aynı oran 2009 yılında %59 iken, 2010 yılında %45,4 olmuştur. Hukuki durumlarına göre bakıldığında ise ferdi mülkiyet olan girişimlerin 2008 yılı için oranı %28,5 ve limited şirket olan girişimlerin oranı %57,4 olmuştur. 

YSHİ’ ne göre 2010 yılında 2 321 979 girişim faaliyet gösterdi

“Finans ve sigorta faaliyetleri” ile “Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri” hariç sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren toplam girişim sayısının %97,4’ünü, istihdamın %47,3’ünü ve faktör maliyetiyle katma değerin %21,1’ini 1-19 kişi çalışan girişimler oluşturdu. Büyüklük grubu 20-49 kişi çalışan girişimlerin payı %1,7, istihdam açısından %12, faktör maliyetiyle katma değerdeki payı ise %12,3 ’tü.

Girişimler 2010 yılında en fazla toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi

Girişimlerin Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE Rev.2)’ na göre; girişimlerin en fazla faaliyet gösterdiği ilk üç sırada %40,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, %17,7 ile ulaştırma ve depolama, %12,9 ile imalat sanayi yer aldı.

Toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin %98,7 'si, ulaştırma ve depolama sektöründeki girişimlerin %99,2'si, imalat sektöründeki girişimlerin %92,7’si 1-19 kişi çalışan girişimlerdir. Toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren 1-19 kişi çalışan girişimlerde; istihdam payı %70,5, faktör maliyetiyle katma değer payı %42,3 olarak gerçekleşti.

Sektörde büyüklük gruplarına göre faaliyet gösteren toplam girişim sayısı içinde 1-19 kişi çalışan girişimlerin paylarına bakıldığında “Diğer hizmet faaliyetleri” ve ”Gayrimenkul faaliyetleri” %99,7 ve %99 ile ilk sıralarda yer aldı.

Büyüklük grubu 1-19 kişi çalışan olan girişimlerin %41' i toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki 1-19 kişi çalışan girişimlerin istihdam payı %39,2, faktör maliyetiyle katma değer payı %40,4 oldu. Girişim sayısı açısından ikinci sektör olan ulaştırma ve depolama sektöründe ise 1-19 kişi çalışan girişimlerin oranı %18,1'di

                                                                                                                                                    

AÇIKLAMALAR

İşveren Girişim: Herhangi bir referans yılda en az bir ücretli çalışanı ile aktif olan girişimleri ifade eder. 
Doğum: İşveren girişimin t referans yılı için doğumu, t-1 ve t-2 yıllarında aktif olmayıp t yılında en az bir ücretli çalışanı ile aktif olan veya t-1 ve t-2 yıllarında aktif olup herhangi bir ücretli çalışanı olmayan ve t yılında en az bir ücretli çalışanı ile aktif olan girişimleri ifade etmektedir.

Doğum Oranı: T yılı için doğum oranı, t yılında yeni doğan işveren girişimlerin sayısının, t yılındaki toplam işveren girişimlerin sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Ölüm: İşveren girişimin t referans yılı için ölümü, t+1 ve t+2 yıllarında aktif olmayıp t yılında en az bir ücretli çalışanı ile aktif olan veya t+1 ve t+2 yıllarında aktif olup herhangi bir ücretli çalışanı olmayan ve t yılında en az bir ücretli çalışanı ile aktif olan girişimleri ifade etmektedir

Ölüm Oranı: T yılı için ölüm oranı, t yılında ölen işveren girişimlerin sayısının, t yılındaki toplam işveren girişimlerin sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Hayatta Kalma: T yılı için hayatta kalma, t-n yılında yeni doğan işveren girişimlerin, t yılına kadar her bir referans yılında en az bir ücretli çalışanı ile aktif olan girişimleri ifade etmektedir. 

Hayatta Kalma Oranı: T yılı için hayatta kalma oranı, t-n yılında yeni doğan ve t yılında hayatta kalan işveren girişimlerin sayısının, t-n yılında yeni doğan toplam işveren girişimlerin sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Yeni Doğan İşveren Girişimlerin İstihdam Yaratma Oranı: T yılı için yeni doğan işveren girişimlerin istihdam yaratma oranı, t yılında yeni doğan işveren girişimlerin toplam istihdamının, t yılındaki işveren girişimlerin toplam istihdamına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. 

Ölen İşveren Girişimlerin İstihdam Kaybındaki Oranı: T yılı için ölen işveren girişimlerin istihdam kaybındaki oranı, t yılında ölen işveren girişimlerin toplam istihdamının, t yılındaki işveren girişimlerin toplam istihdamına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Hayatta Kalışların İstihdamdaki Oranı (2011): T yılı için hayatta kalışların istihdamdaki oranı, t-n yılında yeni doğan ve t yılında hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamının, t-n yılındaki yeni doğan işveren girişimlerin toplam istihdamına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

 

Facebook Twitter Google Pinterest

Etiketler:

DİĞER HABERLER


Fatal error: Call to a member function real_escape_string() on boolean in /home/fuarhabe/public_html/system/database/drivers/mysqli/mysqli_driver.php on line 331