Kurumsal şirketlerin yöneticileri yalnızlaşıyor ve güvensizleşiyor

Kurumsal şirketlerin yöneticileri yalnızlaşıyor ve güvensizleşiyor
Facebook Twitter Google Pinterest

Son dönemde piyasa koşulları, artan baskı ve hedefler, liderlerin üzerindeki hem alt pozisyonlardan hem de üst pozisyonlardan gelen baskılar liderleri hem yalnızlaştırıyor hem de güvensizleştiriyor.

Şirketlerde duygusal yetkinlikler, takım olma becerileri ve işveren markası olabilmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin araştırmalarını sürdüren Sola Unitas Academy’nin ilk gözlemsel sonuçları iş liderlerinin pek de mutlu olmadığını ortaya koyuyor. Görüşme yapılan 100 üst düzey liderin sadece 27’si kendi liderliğinden, takımından ve işveren markasından mutlu olduğunu belirtti. Üstelik bu 27 liderin 18’i takım geliştirme faaliyetlerine öncelik veriyor. Birçok uluslararası ya da uluslar üstü şirketler ele alındığında bu oranların oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Henüz takım çalışmaları ve araştırmaların KOBİ’ler düzeyinde yapılmadığını ifade eden Umut Kısa, şirketlerin takım olmaya ilişkin problemlerini sıraladı. 

- Genellikle takım hedefleri ile birey hedefleri birbirleri ile uyumlu değil 
- Takımların çoğunda ciddi güven eksikliği var 
- Takım üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar genellikle liderlerin belirlememiş olduğu sınırlara ve çoğu zaman kibar olmaya çalışarak açık davranmamasına dayanıyor. 
- Takım üyeleri arasında sorumluluğun ve liderliği paylaşılmadığına sık bir şekilde rastlıyoruz. 
- Takım üyeleri hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak genellikle yeterince katkı alamadıklarını düşünüyorlar. 
- Takım liderlerinin çoğu zaman iletişim becerileri ve duygusal yetkinlikleri çatışmaları yönetebilecek düzeyde değil. 
- Takım üyeleri ve liderler genellikle mutlu değiller, sadece sonuç odaklı liderler ve üyeler çoğu zaman sürece odaklanmadan ve yönettiklerinin insan olduğunu fark etmeden ilerliyorlar. 

Psikoloji biliminin en fazla referans gösterilen Psikoloji Profesörü Paul Ekman ve Emotional Inteligence Academy (İngiltere) Türkiye Şubesi olarak faaliyette bulunan Sola Unitas Academyözellikle takımların analiz edilmesi, gözlenmesi ve uygun çözümlerin bulunması ve performansın izlenmesi konusunda danışmanlık ve koçluk faaliyetleri gerçekleştiren bir şirket. 

Sola Unitas Genel Müdürü Ayça Kabaş’a göre Türkiye’de iş alanı olarak takım geliştirme çalışmalarının eğitim ya da out door aktivitelerle sınırlı olduğunu iletiyor. Asıl yapılması gerekenin takımı kendi iş alanında analiz etmek ve gözlemleyerek yapının anlaşılması olduğunu belirtiyor. Doğru yapılan takım analizleri geliştirme maliyetlerinin de düşmesini teşvik ediyor. 

Diagnostic Coaching markasıyla Takım Koçluğuçalışmalarını sürdüren Fügen Albayrak ise “Takımlara danışmanlıktan çok koçluk yapılmalı ve bu mutlaka gözleme dayanmalıdır” diyor. Bu çalışmaları yaparken birçok takımı benchmark alabilecek gözlemcinin bulunması gerektiğini ve önerilerin de takımın dinamiklerine ve kültürüne uygun olması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca Türk KOBİ’lerinin bu çalışmalarda yer almamasını da hizmeti gerçekten kaliteli olarak alabilmek için mali güçlerinin bulunmamasına ve KOBİ’lerin geliştirme yatırımlarının hiçbir zaman öncelik kazanmasına bağlıyor. Zaten bu hizmetleri alanların büyüyüp ulusal ya da uluslararası şirket olabilmesinin ön koşulu olduğunu da iletiyor.

Facebook Twitter Google Pinterest


DİĞER HABERLER


Fatal error: Call to a member function real_escape_string() on boolean in /home/fuarhabe/public_html/system/database/drivers/mysqli/mysqli_driver.php on line 331